Zdawalność WORD w Lublinie: 1 półrocze 2016

WORD w Lublinie cyklicznie podaje do wiadomości jaki procent egzaminowanych zdaje egzamin na prawo jazdy za pierwszym podejściem. W ciągu pierwszego półrocza do testów na prawo jazdy na kategorię B w WORD Lublin przystąpiło 8732 kursantów, znacznie mniej, bo zaledwie 3030 egzaminów teoretycznych odbyło się w Puławach.

Testy na prawo jazdy

Jak pokazują statystyki, testy na prawo jazdy łatwiej jest zdać w... Lublinie. Oczywiście każdy z WORD-ów w Polsce korzysta z tej samej puli pytań egzaminacyjnych, trudno więc przypuszczać, aby w którymś z WORD trafiały się prostsze pytania.

Egzaminy praktyczne

Tutaj widoczna jest wyraźna przewaga miejsca egzaminowania w Puławach. Na 4196 egzaminów praktycznych na kat. B wynikiem pozytywnym zakończyło się 1540 czyli ponad 38 procent. W WORD Lublin z ogolnej liczby 13997 egzaminów praktycznych na kategorię B pozytywnie zakończyło się 4294 czyli 31 procent

Gdzie oblewają?

Gdzie najłatwiej o oblanie egzaminu? Na placu WORD czy w ruchu miejskim? Okazuje się, że dla kursantów o wiele łaskawszym miastem są Puławy, tam bowiem oblanych zostało 31,5 procent egzaminów na kategorię B prawa jazdy. W Lublinie na mieście oblało niemal 44 procent egzaminów.

Testy na prawo jazdy 2017

Już wkrótce ma dojść do odświeżenia bazy pytań egzaminacyjnych. Pierwsze nowe pytania trafią do testów na prawo jazdy już we wrześniu tego roku. Ministerstwo sukcesywnie powiększa pulę pytań egzaminacyjnych, nowe pytania w testach znajdą się też i w 2017 roku. Wszystkie pytania opublikowane są na stronach resortu, system testów na prawo jazdy (wszystkie pytania takie same jak w WORD) dostępne są także na zdamyto.com

Testy na prawo jazdy zdamyto.com posiadają funkcję szczegółowej statystyki postępów. Ucząc się testów i korzystając z funkcji NAUKA DZIAŁAMI rozwiązując zestawy egzaminacyjne otrzymuje się dostęp do szczegółowej statystyki postępów.

Dzięki statystykom postępów w testach ZdamyTo możliwe jest szczegółowy podgląd na to, czy rozwiązane zostały wszystkie co do jednego pytania egzaminacyjne! Statystyki błędów pokazują też które działy / zagadnienia należy powtórzyć czy przerobić ponownie.

Image: