Więcej pytań w testach na prawo jazdy?

W testach na prawo jazdy ma być więcej pytań. Taki zamiar zgłosiło w ubiegłym roku ministerstwo infrastruktury. Problemem okazał się jednak kodeks drogowy, ale wkrótce ma to się zmienić.

Częste przypadki utrudniania przejazdu pojazdów uprzywilejowanych skłoniły ministerstwo do zmian w testach na prawo jazdy.  Przedstawiciel resortu infrastruktury jeszcze w tamtym roku powiedział:

Chcemy, aby pytania dotyczące korytarzy życia znalazły się w puli pytań egzaminu na prawo jazdy

Aby korytarz życia pojawił się w testach na prawo jazdy konieczna jest zmiana przepisów, a ta jak się okazuje jest coraz bliżej:

Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury przyznaje, że:

Projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotyczący wprowadzenia rozwiązań regulujących zasady tworzenia i funkcjonowania korytarzy życia, został zgłoszony do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. O szczegółach proponowanych rozwiązań będziemy mogli poinformować na dalszych etapach procedury legislacyjnej.

Całkiem więc możliwe, że testy na prawo jazdy zostaną poszerzone o nowe pytania z pierwszej pomocy, a odnoszące się właśnie do korytarzy życia.

Image: