Kiedy wolno wyprzedzić z prawej strony?

Jak okazuje się nie tylko kursanci mają problem z wyprzedzaniem z prawej. Wątpliwości co do legalności tak przeprowadzonego manewru pojawiają się podczas poruszania się po drogach dwu- czy trzypasmowych. Problemy zdarzają się też podczas rozwiązywania testów na prawo jazdy, tymczasem przepisy bardzo jasno określają zasady wyprzedzania z prawej.

Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym wyprzedzanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku

Kiedy wolno wyprzedzać z prawej?

  1. Jeśli wyprzedzasz pojazd szynowy.
  2. Jeśli wyprzedzasz pojazd lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo.
  3. Na jezdni jednokierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu.
  4. Poza obszarem zabudowanym na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej trzy pasy ruchu przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.
  5. Na obszarze zabudowanym na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.
  6. Inne niż rower powoli jadące pojazdy - kierując rowerem.
testy na prawo jazdy
Testy na prawo jazdy

Kiedy nie wolno wyprzedzać z prawej?

  1. Jeśli ułożenie torów uniemożliwia wyprzedzanie pojazdu szynowego z prawej.
  2. Przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.
  3. Na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi.
  4. Na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany

Testy na prawo jazdy 2017: pełna baza pytań. Ćwicz naukę działami.

Image: