Prawo jazdy 2019: jest nowy wzór. Stare prawka trzeba będzie wymienić

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zmienił się wzór prawa jazdy. Stare dokumenty trzeba będzie wymienić, jednak nowe prawa jazdy w pierwszej kolejności otrzymają najmłodsi kierowcy.

Nowy wzór prawa jazdy zmienił się w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że umieszczanie w prawie jazdy adresu jest dodatkowym kłopotem, często generującym dodatkowy koszt – prawo jazdy trzeba przecież wymienić jeśli zmieni się adres zamieszkania kierowcy. Prawo jazdy ma potwierdzać jedynie uprawnienia do kierowania, a nie miejsce zamieszkania kierowcy. Nowe prawa jazdy nie mają już więc rubryki odnoszącej się do adresu zameldowania.

Nowe prawa jazdy w pierwszej kolejności dostaną najmłodsi kierowcy, a dotychczasowe dokumenty utrzymają swoją ważność na okres, na który zostały wydane. Nie ma więc obowiązku ich wymiany.

Co nowy wzór dokumentu oznacza dla posiadaczy bezterminowych praw jazdy? 

Bezterminowe prawa jazdy trzeba będzie wymienić i niestety nie utrzymają one już swojego bezterminowej ważności. Po zmianie prawo jazdy zostanie wydane na okres 15 lat.

Wymiana bezterminowych praw jazdy zostanie przeprowadzona w latach 2028–2033.

Testy na prawo jazdy: pytania takie same jak na egzaminie

Image: