Każdy może obejrzeć film ze swojego egzaminu w WORD

Egzamin na prawo jazdy kategorii B musi być rejestrowany. Pokładowy system kamer zapisuje zarówno dźwięk jak i obraz. Tak zgormadzony materiał może służyć jako dowód – jeśli nie zgadzasz się z wynikiem egzaminu na prawo jazdy. Okazuje się jednak, zarejestrowany przebieg egzaminu na prawo jazdy może obejrzeć każdy, kto o to poprosi.

Film z egzaminu nie jest dostępny dla każdego

Wprawdzie film z zarejestrowanym przebiegiem egzaminu na prawo jazdy może obejrzeć każdy, który do tego egzaminu przystępuje. Trzeba jednak spełnić pewien warunek, ponieważ. Zasadę tą precyzyjnie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Zgodnie z § 7 ust. 3.  cytowanego wyżej rozporządzenia, zarejestrowany przebieg części praktycznej egzaminu państwowego mogą przeglądać wyłącznie:

  1. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona;
  2. Egzaminator nadzorujący;
  3. Osoba kontrolująca WORD w imieniu Marszałka Województwa;
  4. Osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu;
  5. Egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego oceny przeprowadzonej części praktycznej egzaminu państwowego lub sposobu jego przeprowadzenia.

Ciebie powinien zainteresuje punkt 1, bowiem właśnie upoważnienie dawane przez dyrektora ośrodka ruchu drogowego da Ci możliwość wglądu, aby je uzyskać musisz złożyć stosowny wniosek.

Reasumując  film z egzaminu na prawo jazdy powinien zostać udostępniony każdemu kursantowi, bez względu na to, czy odwołanie od wyniku egzaminu złożyli czy też nie.

Ministerstwo infrastruktury uważa, że należy korzystać z umiarem.  Ośrodki egzaminacyjne chcą uniknąć sytuacji w których wszystkie nagrania z egzaminów państwowych na prawo jazdy były dostępne dla wszystkich bez ograniczenia. Sytuacja taka spowodować, ze każde nagranie będzie dostępne w sieci Internet, a niedoświadczeni i rozgoryczeni kandydaci na kierowców będą wylewać żale (słusznie lub nie) na poszczególnych egzaminatorów czy WORD – y szargając niejednokrotnie ich reputację.

Sprawdź za darmo czy zdasz: testy na prawo jazdy takie same jak w WORD

Image: