Jak odwołać termin egzaminu na prawo jazdy bez żadnych konsekwencji?

Egzamin na prawo jazdy w WORD Lublin możesz odwołać beż żadnych konsekwencji. Spełnić musisz jednak dwa warunki.

Odwołanie terminu egzaminu na prawo jazdy musi być przeprowadzone drogą pisemną. Pismo o rezygnacji możesz złożyć osobiście w WORD, ale możliwe jest też doręczenie go drogą mailową.

Drugim warunkiem koniecznym do spełnienia jest czas – egzamin na prawo jazdy można odwołać najpóźniej dwa dni przed jego planowanym terminem.

Spełniając łącznie oba warunki można być pewnym, że wniesiona opłata egzaminacyjna nie przepadnie, a zostanie przeksięgowana na poczet kolejnego wyznaczonego terminu egzaminu. Można też wnioskować o zwrot wpłaconej kwoty.

Wzór pisma do odwołania terminu egzaminu znajdziesz w swoim WORD.

Podstawa prawna: rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 Dz.U. 2016 poz. 232 § 11 ust.4.

Sprawdź czy zdasz. Testy na prawo jazdy takie same jak w WORD.

 

 

Image: