Jak długo trwa egzamin na prawo jazdy?

Nie dałeś się złapać na żadno z trudnych / podchwytliwych pytań w teście na prawo jazdy ;) pora więc przystąpić do egzaminu praktycznego. Przed Tobą trasa egzaminacyjna i kilka zadań egzaminacyjnych w ruchu drogowym. Czy egzamin praktyczny może trwać ponad godzinę? Może, ale nie musi. Przepisy bowiem określają czas minimalny, nie określając maksymalnego. Egzamin praktyczny na prawo jazdy może wydłużyć się, jeśli warunki ruchu drogowego uniemożliwiają szybki i sprawny powrót do WORD. Zanim wyruszysz w trasę egzaminacyjną, musisz zapłacić...

Testy na prawo jazdy: pytania identyczne jak w WORD.

Ile kosztuje egzamin na prawo jazdy?

Cena egzaminu ustalona została przez Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. poz. 78). Zgodnie z nim egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B kosztuje 140 zł. Egzamin teoretyzny (testy na prawo jazdy) to wydatek 30 zł, niezależnie od kategorii.

Egzamin praktyczny: ile trwa?

Zasady szkolenia jak i egzaminowania - a więc i zadania egzaminacyjne oraz czas samego egzaminu praktycznego precyzyjnie określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa "w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach" Ufff zawiły tytuł jednego aktu prawnego... Cytowane rozporządzenie określa jedynie.... czas minimalny, który w przypadku egzaminu na prawo jazdy kategorii B wynosi 40 minut. Jeśli wykonasz wszystkie zadania egzaminacyjne wcześniej, Twój egzaminator może skrócić egzamin do 25 minut:

w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B lub pozwolenia egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

Minimalny czas egzaminacyjny dla wszystkich kategorii:

  • AM - 10 min,
  • A1, A2, A, B+E, T - 25 min,
  • B1, B - 40 min,
  • C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E - 45 min

Czytaj: Egzamin praktyczny: zadania egzaminacyjne

Image: