Egzamin teoretyczny ważny bezterminowo: podstawa prawna

Część teoretyczna państwowego egzaminu na prawo jazdy ważna jest bezterminowo, taką zmianę wprowadziła nowelizacja ustawy o kierujących wprowadzona jeszcze w 2014 roku. Oznacza to, że testy na prawo jazdy zdajesz tylko raz, a to egzaminu praktyczego możesz podejść nawet po kilku latach po zdaniu egzaminu teoretycznego.

testy na prawo jazdy
Testy na prawo jazdy zdamyto.com. Oficjalna baza pytań egzaminacyjnych

Podstawa prawna

Okres ważności egzaminu teoretycznego na prawo jazdy określał art 52. ustawy o kierujących pojazdami. Wprowadzenie bezterminowego okresu ważności części teoretycznej egaminu na prawo jady polegało na... wykreśleniu jednego zdania:

Warunkiem przystąpienia do praktycznej części egzaminu państwowego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Pozytywny wynik z części teoretycznej jest ważny przez okres 6 miesięcy od dnia jego uzyskania. 

Po zmianie ustawy przepisy po prostu przestały wskazywać jak długo ważny jest zdany egzamin teoretyczny. Obecnie testy na prawo jazdy wystarczy zdać tylko raz, a do części praktycznej możesz przystąpić nawet po kilku latach po zdaniu testów w WORD.

Gdzie dostanę pełną bazę pytań?

Cała baza pytań stosowanych w testach na prawo jazdy opublikowana jest na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Musisz jednak wiedzieć, że:

  • ministerstwo pubikuje pytania bez podziału na poszczególne kategorie,
  • nie są publikowane poprawne odpowiedzi.

Pełna oficjalna baza pytań stosowanych w testach na prawo jazdy dostępna jest na zdamyto.com. Co najistotniejsze, serwis udostępnia nie tylko identyczną treść pytania, ale i dostosowaną do niego film lub grafikę -takie same jak w WORD. W zdamyto.com dostępna jest pełna oficjalna baza pytań, łącznie z najnowszymi, które mają pojawić się w 2016 roku.

Każda z odpowiedzi do pytania ma swoje uzasadnienie i wytłumaczenie, dzięki temu nauka testów na prawo jazdy jest szybsza i wydajniejsza.

testy na prawo jazdy
Testy na prawo jazdy z opisem

 

 

Image: